Img_9085

20 maart 2019

LEF,
VERTROUWEN
EN DOE-KRACHT

deel 3
De ingrediënten uit de Ontwikkelformule© worden in een drieluik verder uitgediept en toegelicht. In het 3e en tevens laatste deel zal doe-kracht aan bod komen. Wat betekent dit woord nu precies en waarom is doe-kracht zo belangrijk om uiteindelijk te kunnen ontwikkelen?

De eerste twee delen van dit drieluik begonnen met een definitie uit de Dikke Van Dale. Voor dit deel was dit minder eenvoudig, het woord doe-kracht komt namelijk (nog) niet voor in het woordenboek. Voor De Ontwikkelaar onwaarschijnlijk, dit is toch een prachtige term en door haar veel gebruikt. Doe-kracht is een samenraapsel van de woorden doen en kracht, overigens wel te vinden in de Dikke Van Dale.


VAN DALE

DOEN (deed, heeft gedaan) een werking verrichten; = uitvoeren: zo gezegd zo gedaan het uitgesproken voornemen werd direct uitgevoerd; iets gedaan krijgen zorgen dat het gebeurt; niets te doen hebben geen werk hebben; het is niet te doen te moeilijk om gedaan te worden; ertoe doen belangrijk zijn, meetellen, verschil maken; (België) iem. laten doen hem zijn gang laten gaan

KRACHT (meervoud: krachten) (v(m)) sterkte, vermogen (ook van abstracte begrippen): zijn krachten meten met iem. zien wie de sterkste is; je woorden kracht bijzetten het niet bij woorden laten, door daden tonen dat je iets meent; met vereende krachten zich gezamenlijk inspannen

Doe-kracht is de perfecte aanvulling op de twee ingrediënten die zijn besproken in deel 1 en deel 2 van dit drieluik. De Ontwikkelformule© is een mix van ingrediënten die noodzakelijk is om te kunnen gaan ontwikkelen. De Ontwikkelaar is van mening dat je pas kunt ontwikkelen als er voldoende lef, vertrouwen en doe-kracht aanwezig is. Dan pas kun je zien wat er allemaal is en het potentieel volledig benutten en inzetten.

Vline-zwart

HET ECHT GAAN DOEN,
MOUWEN OPSTROPEN EN
STARTEN.


Zonder doe-kracht komen jouw mooie plannen om te willen ontwikkelen niet van de grond. Dan blijft het een gedachtenspinsel en misschien wel een papierentijger in jouw bureaulade of cloudarchief. Dat zou toch zonde zijn? Heb je net al jouw angsten overwonnen om met een portie lef en vertrouwen een ontwikkeltraject aan te gaan, blijft het steken bij doe-kracht.

Het echt gaan doen, mouwen opstropen en starten. Power en stuwende energie die gaat maken dat jouw plannen werkelijkheid gaan worden. Dat je kan gaan ontvouwen en uitpakken, met als resultaat zicht op jouw potentieel of dat van jouw team of organisatie. Dat laat je toch niet zomaar liggen? Toch gebeurt dit vaak. Dan wordt er veel tijd besteed aan een voortraject, maar als puntje bij paaltje komt, blijft het daar bij.

Terug bij af, hoor je dan vaak. Is dat wel zo? Of is er gewoon sprake van een ontbrekend ingrediënt? De Ontwikkelaar ziet dit vaak haarscherp. Haar vooruitziende blik heeft een voorspellende waarde, maar toch laat ze je dit zelf ervaren. Dan is het ontwikkelrendement het hoogst. Maar als je het dan ook zelf hebt gezien, dan is zij daar om je te helpen bij de vervolgstap.

Misschien is er eerst toch nog een blokkade of voorwaarde aan te pakken, is de bestemming niet concreet genoeg voor iedereen, of ontbreekt het simpelweg aan een goede fundering. Dit maakt precies duidelijk waarom De Ontwikkelaar gelooft in haar duurzame aanpak. Je kunt niet in het vliegtuig springen als het vertrekpunt onduidelijk is. Daarover later meer in een volgende blogpost over het duurzame karakter van de werkwijze van De Ontwikkelaar.

Voor nu zijn de ingrediënten van De Ontwikkelformule© in dit drieluik besproken. Vergeet niet dat ze vriendjes van elkaar zijn en dat je ze echt nodig hebt om te kunnen ontwikkelen. Lef, vertrouwen en doe-kracht; ieder met zijn eigen smaak en toevoeging, maar extra krachtig in de mix.

Deel dit artikel