Img_9217

13 maart 2019

LEF,
VERTROUWEN
EN DOE-KRACHT

deel 2
De ingrediënten uit de Ontwikkelformule© worden in een drieluik verder uitgediept en toegelicht. In het 2e deel wordt vertrouwen besproken. Wat betekent dit woord nu precies en waarom is vertrouwen zo belangrijk om uiteindelijk te kunnen ontwikkelen?


VAN DALE

1VER·TROU·WEN (vertrouwde, heeft vertrouwd) met zekerheid hopen: we vertrouwen erop dat
2VER·TROU·WEN (het; o) geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid

Of Van Dale het nu bij het rechte eind heeft om “met zekerheid te hopen”… Dat betwijfelt De Ontwikkelaar. Hopen, klinkt afhankelijk, alsof het altijd van iemand of iets anders afhangt. Is dit wel zo? Waar is je eigen regie in dit verhaal?

In deel 1 van dit drieluik over de ingrediënten van De Ontwikkelformule©, kwam lef aan bod. Niet een ingrediënt dat je van iemand kunt lenen of op andermans bord kunt schuiven. Nee, lef komt volledig uit jezelf. Heerlijk, zo ben je er zelf de baas over. Anderzijds ook beangstigend, je moet het misschien wel uit je tenen halen, zo eng vind je het om een stap te zetten.

Gelukkig zijn lef en vertrouwen vriendjes van elkaar. De één helpt de ander en daarmee versterken ze elkaar. Er is geen sprake van enige vorm van hiërarchie, ze staan naast elkaar. Zoals eerder benoemt, is angst vaak een blokkade voor lef. Vertrouwen daarentegen kan lef ondersteunen.

Vertrouwen geeft dat duwtje in de rug om te weten dat je soms in het diepe moet springen. Dat het echt wel op z’n pootjes terecht komt. Dat je niet voor de makkelijkste weg moet kiezen. Vertrouwen is vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Maar je kunt het ook stimuleren door juist met lef bepaalde situaties tegemoet te treden en maar te zien.

Zie het als een vliegwiel als je deze twee ingrediënten samen gebruikt en bewust inzet. 1+1=3, wie kent hem niet. Maar hoe vaak zet je bewust elementen zoals lef en vertrouwen in? Het vraagt nogal wat van je.

Vline-zwart

Door de vraag te stellen en echt te kijken.
Daarmee krijg je een helder en gezamenlijk gedragen beeld.

Als je een team door een transitie moet loodsen, heeft het team er niets aan als jij bij voorbaat al bang bent dat het niet gaat lukken. Met vertrouwen treed jij deze uitdaging tegemoet, omdat je weet dat je achter het plan staat en de stip op de horizon kent. Dit wil nog niet zeggen dat de collega’s in jouw team dit net zo zien.

Perceptie; een woord dat precies de kern raakt. De Ontwikkelaar focust dan ook op het samenbrengen van inzichten vanuit diverse invalshoeken. Hoe zie jij dit? Vertel eens waarom ervaar jij dit zo? Welke impact heeft dit op alle betrokkenen? Door de vraag te stellen en echt te kijken. Daarmee krijg je een helder en gezamenlijk gedragen beeld.

Dit heldere plaatje geeft ruimte om de transitie tot een succes te maken. Vooruitzien in plaats van eerst grote fouten maken, die je misschien wel onherstelbaar zijn. Je eigen oogkleppen afzetten en vooraf je licht opsteken bij alle betrokkenen. Niet alleen jij krijgt hiermee meer vertrouwen in de koers die je hebt ingezet, maar ook de mensen die onderdeel zijn van jouw plannen. Cruciaal; jij kunt het niet alleen en dit geeft alle partijen vervolgens weer een portie lef en vertrouwen.

Deel dit artikel