Img_8971

AAN DE
SLAG!

Wil jij opzoek gaan naar jouw potentieel?

Stuit je op een blokkade in jouw organisatie en heb je hulp nodig om zicht te krijgen op de vervolgstap?

Loop je vast met je team en kan je wel wat inzichten en beweging gebruiken?

Om samen de route van ontwikkeling te doorlopen, is het belangrijk om richting te bepalen; wat is de bestemming? De stip op de horizon, zodat er focus aangebracht kan worden. Maar daar begint het niet. Het begin is je vertrekpunt. Waar sta jij nu, waar staat jouw team of organisatie? Dat moet eerst voor iedereen helder zijn. Alles wat er tussen het vertrekpunt en de bestemming ligt, is de reis.

De Ontwikkelaar werkt intuïtief en doet wat er nodig is. Na een kennismakingsgesprek maakt ze een offerte op maat. In grote lijnen kan een ontwikkeltraject er zo uitzien:

Vline-zwart

HET
VERTREK­PUNT

Icon-1De Ontwikkelscan

Met de Ontwikkelscan krijgen we een inkijkje in het ontwikkelpotentieel. Op basis van de Ontwikkelformule© kijken we waar er ruimte is om aan de slag te gaan en waar nog extra aandacht voor nodig is.

Icon-2Kijkdag

Een dagdeel waarin op creatieve wijze wordt kennisgemaakt. Je wordt geïnspireerd en aangezet, zodat je een begin kunt maken met het “echt kijken”. De resultaten van de Ontwikkelscan worden getoetst aan de hand van de observaties van De Ontwikkelaar. Met als uitkomst dat de vraag “Is er voldoende fundering om met elkaar verder te kijken?” kan worden beantwoordt.

Icon-3Richting bepalen

Ontwikkelvraag formuleren
De Ontwikkelaar begrijpt dat het lastig kan zijn om tot een concrete ontwikkelvraag te komen. Misschien moet er eerst wat verkennend veldwerk gedaan worden voordat er een gezamenlijk beeld is en er daadwerkelijk overeenstemming is over de ontwikkelvraag. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden.

Veldwerk
Met De Ontwikkelaar maak je een deepdive. Samen gaan jullie nauwkeurig kijken en ga je leren om jouw kijkkwaliteiten te vergroten zodat het echte zien wordt aangesproken. Je gaat opzoek naar parels, blind spots worden ontdekt, kansen worden in kaart gebracht en pijnpunten worden blootgelegd. De uitkomsten van dit veldwerk gebruik je vervolgens voor het formuleren van de ontwikkelvraag. 

 

 

Img_9319

DE
REIS

Icon-4De ont-wikkelfase

Unboxing
Het ont-wikkelen van jezelf, jouw team of organisatie. Je wordt door De Ontwikkelaar geholpen te zien wat er allemaal onder de “wikkels” zit. Waar ben je trots op? Wat wil je uitvergroten? Waar heb je last van? Deze vragen zijn zowel op individu-, team-, als organisatieniveau relevant. Dit is een verdiepingsslag op het veldwerk. Het houden van interviews of teamsessies kunnen het reeds ontstane beeld verhelderen en verder uitdiepen. Voor individuele trajecten is coaching een passend middel voor verdere introspectie (zelfonderzoek).

Potentieel bepaling
Aan de hand van het Unboxing document zal De Ontwikkelaar handvatten bieden voor een potentieel bepaling. Wat is van grote waarde en verdiend extra aandacht? Waar zitten mogelijke uitdagingen en hoe kan dit in evenwicht worden gebracht. Nu je (van)alles hebt ontdekt is het belangrijk dit te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken. Dit doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor eventuele betrokkenen, zodat er een helder beeld ontstaat voor iedereen.

Icon-5Pionieren

Koers bepalen
Waar ga jij jezelf, jouw team of jouw organisatie aan de hand van de inzichten die je tot nu toe hebt opgedaan naartoe bewegen? Samen met De Ontwikkelaar kom je tot een gedegen actieplan. Je maakt een routekaart zodat je precies weet welke koers je gaat varen en waar je op welk moment moet handelen en in actie moet komen.

Start ontwikkeltraject
Voorkom een papierentijger en zorg er voor dat je voldoende supporters hebt om het actieplan tot leven te laten komen. De Ontwikkelaar zal vanaf de zijlijn nauw betrokken blijven en waar nodig coachen, begeleiden en adviseren.

Img_9274

DE
BESTEMMING

Icon-6De wikkelfase

Evalueren
Deze fase is belangrijk om het rendement van het ontwikkeltraject met elkaar te bespreken. Wat is er geleerd, wat ging goed en wat kon beter? De Ontwikkelaar zal dit proces faciliteren maar ook de rol van De Ontwikkelaar zal worden geëvalueerd.

Vieren
Strik erom en vier de successen tot nu toe. Deel complimenten uit en wees trots. Bepaal vooraf hoe je (tussentijdse)mijlpalen wilt vieren.

Vervolg
Afspraken met elkaar maken om verder te kunnen en behaalde resultaten en inzichten te borgen, zodat het niet vervliegt, maar dat de kracht van het ontwikkeltraject wordt doorgezet.

Testimonial

Leontien heeft mij tijdens mijn coachingtraject een enorme spiegel voorgehouden om eerlijk naar mezelf te kijken. Daardoor werd ik mij wederom bewust van de valkuilen die ik voor mezelf creëer. Deze bewustwording heeft mij geholpen een aantal belangrijke beslissingen voor mezelf te nemen. Leontien, dankjewel!

Wouter (37), Project Manager, Almere

Haar doortastendheid, de verduidelijkende vragen en het inzoomen op de juiste onderdelen, heeft mij inzicht gegeven in mijn manier van denken en mijn hobbels op de weg. Leontien heeft mij geholpen zelf de stappen te zetten in mijn proces, wat maakt dat ik met trots sta waar ik nu sta!

Inge (33), HR Adviseur, Den Haag

Leontien kwam voor mij op het juiste moment. Ik had via mijn traineeship al intensieve coaching gehad en veel geleerd over mijzelf en mijn kwaliteiten. Toch miste er iets tijdens al het reflecteren en leren. Leontien gaf mij het gevoel in één oogopslag te zien waar ik mee aan het strijden was. Dat begrijpen, wie je bent, gaf een erg vertrouwd gevoel en een kwetsbare omgeving waarin ik verder mocht gaan ontdekken hoe ik David op de kaart kon gaan zetten. Nu anderhalf jaar later sta ik op een plek waar ik alleen maar van durfde te dromen. Leontien kwam niet op het juiste moment, ze liet mij juist zien dat het juiste moment er al die tijd al was.

David (25), Ondernemer, Utrecht

Leontien heeft snel door waar je staat en welke vragen ze je moet stellen om beter naar jezelf te kijken (hoe confronterend het soms ook kan zijn). Na onze eerste sessie ging ik met nieuwe inzichten en vol vertrouwen naar huis met een aantal opdrachten die perfect passen bij mijn ontwikkeltraject.

Lotte (35), Consultant, Amsterdam

Leontien zorgde er met haar rustige uitstraling en gekozen aanpak voor, dat ik mij snel op mijn gemak voelde. Schil voor schil zijn we tot de kern van mijn gevoel gekomen. Na 10 sessies kan ik zeggen dat ik een betere versie van mezelf ben geworden. Dichter bij mijn gevoel en minder in mijn hoofd. Deze verschuiving en de energie die dit oplevert zorgt ervoor dat ik veel meer kan zien wat het leven brengt en kan ik daar ook daadwerkelijk van genieten.

Dennis (39), Eigenaar Advies en administratiekantoor, Utrecht

Leontien heeft mij geholpen met meer rust te ervaren in mijn werk door op vaste momenten wat meer afstand te nemen. Daarnaast heb ik ontdekt wat er allemaal al in mij zit. Hierdoor ben ik authentieker geworden en vind ik het makkelijker om beslissingen te nemen.

Joris (34), Regiomanager, Utrecht

In het coachtraject met Leontien heb ik binnen een aantal sessies belangrijke inzichten gekregen waar ik zowel op mijn werk als privé direct baat bij heb gehad. Leontien gaf mij snel het vertrouwen om eerlijk naar mijzelf te kijken, waardoor ik goede stappen heb kunnen zetten.

Tom (33), Product Specialist, Utrecht